Jakub Dmytrowski

Numer dziecka:
#4605
Rok urodzenia:
2010
Miejscowość
Oleśnica

autyzm

Jakub Dmytrowski
czeka na Twój 1,5%

Numer Krs:
0000127075
Cel szczegółowy:
#4605 Jakub Dmytrowski
Złóż deklarację używając przycisku
Kuba to przyjazny , miły chłopiec, ma zdiagnozowany autyzm, zaburzenie przetwarzanie słuchowego {mowę zdaniową słyszy na poziomie 50%} , zaburzenia koncentracji i uwagi, nadpobudliwość psychoruchową, wybiórczość pokarmową, największy problemem są trudności z komunikacją i kontaktami z ludżmi .Kuba wymaga wielospecjalistycznych terapii, to jego szansa na lepsze życie i na ten cel przeznaczone zostaną środki z1%.

Jakub Dmytrowski

Numer Krs:
0000127075
Cel szczegółowy:
#4605 Jakub Dmytrowski
Złóż deklarację używając przycisku


Przekaż swoją pomoc przelewem:

23 1030 1508 0000 0008 1718 0035
pamiętaj wpisać: #4605 Jakub Dmytrowski w tytule przelewu